Nhớ cá linh mùa nước nổi

Mùa nước nổi được ví như một bức tranh đặc trưng nổi bật của miền...